Scala

Scala staat voor de verscheidenheid tussen deelnemers en vrijwilligers en de verschillende activiteiten waarbinnen de betrokkenen elkaar ontmoeten. Scala Jeugdwerk Nederland is een organisatie waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of geloofsovertuiging.